Hække, buske og træer

Odsherred Kommune har 25. marts 2021 sendt et brev til alle grundejere om beskæring af hække, buske og træer. Kommunen skriver:

Du kan gøre en forskel. Hjælp skraldemændene med at gøre 2021 til et bedre år.
Skraldemændene har i 2020 indmeldt over 1800 sager om manglende eller mangelfuld beskæring. Det er det største antal beskæringssager nogen sinde.

Vejene i sommerhusområderne er meget smalle, hvilket gør, at skraldemændene ikke kan orientere
sig ordentligt på vejene eller i sidespejlene. Det øger bl.a. risikoen for trafikulykker.


Hvis du ikke beskærer din beplantning

• Kan du og dine naboer risikere ikke at få hentet jeres affald
• Slamsugeren kan ikke komme frem og tømme din og dine naboers septiktanke
• Udrykningskøretøjer kan ikke komme frem til tilskadekommende
• Kan kommunen tvangsbeskære beplantningen på din regning

Når du beskærer din beplantning, gør du både din nabo og skraldemænd glade.

Vær særlig opmærksom på

• At beskære til dit skel og bagskel
• Rabatten er en del af vejarealet
• At beskære 4,5 m over kørebanen
• At beskære 3 m over fortov/rabat