Generalforsamlinger

Grundejerforeningen afholdt sin ordinære generalforsamling
lørdag den 28. maj 2022 kl. 10.00
på Det Vilde Køkken i Klint.

Tilmelding
Skriv til tilmelding@nyrupudlodder.dk

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Regnskab for 2021. – Regnskab og budgetter findes på www.nyrupudlodder.dk.
 4. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  A. Vedtægtændringer: Bestyrelsens forslag til nye vedtægter vil kunne ses på foreningens hjemmeside senest den 8. maj. Se link.
  B. Andre forslag der er modtaget rettidigt vil kunne ses på foreningens hjemmeside senest fra den 20. maj . Se link.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2022 og 2023
 6. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr for 2023.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 600,- kr. pr år
  Bestyrelsen foreslår uændret rykkergebyr – 100 kr. pr rykkerskrivelse
 7. Valg
  1. Valg af kasserer. Lone Jamrath er på valg og genopstiller ikke
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem Lisabeth Rosenberg er på valg og genopstiller ikke
   Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Niels-Jørgen Hansen er på valg og er villig til genvalg
  3. Valg af 2.suppleant til bestyrelsen
   Christian Autzen er på valg
  4. Valg af revisor. Erik Belsøe er på valg og er villig til genvalg.
  5. Valg af revisor suppleant for 1 år
   – valg af revisor suppleant for 1 år
   – Eventuelle suppleringsvalg
   Yderligere kandidater kan/skal opstilles på mødet.
 8. Eventuelt

Referater

Referater fra generalforsamlinger afholdt siden grundejerforeningen blev stiftet i 1962 kan ses via links herunder.
Referaterne før 2020 er ikke gengivet fuldt ud.

Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2021
Generalforsamling 2020
Generalforsamlinger 2015-2019
Generalforsamlinger 2010-2014
Generalforsamlinger 2000-2009
Generalforsamlinger 1990-1999
Generalforsamlinger 1980-1989
Generalforsamlinger 1970-1979
Generalforsamlinger 1962-1969