Meddelelser

Hvis du på din iPad eller iPhone søger efter “nyrup udlodder” på Safari, kan du opleve at få en tidligere udgave af grundejerforeningens hjemmeside fra 2016.
Tryk på “adresselinjen” øverst oppe. Hvis der står “nyrupudlodder.dk/index.htm”, så skal du slette “/index.htm” og genopfriske din søgning; f.eks. med F5. Herefter skulle du få den nuværende hjemmeside, som altså hedder “https://www.nyrupudlodder.dk”

Vedligehold af vejene

Vinterens rekordregn har desværre forsinket udbedring af vejene, da nylagt belægning hurtigt ville blive skyllet væk. Nu er vejret forbedret, og vi vil hurtigst muligt udbedre skaderne. Der har været klager over vejene, og derfor vil bestyrelsen op til den kommende generalforsamling fremlægge alternative forslag til vejvedligeholdelse, så forsamlingen får mulighed for at tage stilling til fremtidig kvalitet og pris, samt eventuelle følger for prisen for medlemsskab af foreningen.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Haveaffald

Kommunen betragter ikke grene/kvas som affald og har derfor ikke lovhjemmel til at skride ind over for grundejere, herunder medlemmer af Grundejerforeninger, der ikke kører deres grene og kvas væk.
Ifølge Beredskabschefen har de heller ikke lovhjemmel til at udstede evt. påbud omkring fjernelse af grenbunker.
Kommunen kan derfor kun opfordre til, at grundejerne bortskaffer grenaffald via kommunens genbrugsstationer eller i forbindelse med årets indsamlinger af storskrald. Læs mere

Fibernet

Fibia har siden 2018 udrullet fibernet i det nordlige Odsherred, herunder i grundejerforeningens område.

Udsigt til Nyrup Bugt