Meddelelser

Hvis du på din iPad eller iPhone søger efter “nyrup udlodder” på Safari, kan du opleve at få en tidligere udgave af grundejerforeningens hjemmeside fra 2016.
Tryk på “adresselinjen” øverst oppe. Hvis der står “nyrupudlodder.dk/index.htm”, så skal du slette “/index.htm” og genopfriske din søgning; f.eks. med F5. Herefter skulle du få den nuværende hjemmeside, som altså hedder “https://www.nyrupudlodder.dk”

Asfaltarbejder

Der er i efteråret 2020 sket istandsættelse af asfalterede strækninger på Skovsvinget og på Uglevej.
Skovsvinget er asfalten på den lille bakke og rundt i svinget istandsat og forlænget lidt op mod Udlodden.
Samtidig har vi søgt at løse problemet med afledning af vand fra det dybe sted i svinget. Der er sat en vejbrønd og ført en ledning tværs under vejen til en brønd og derfra til en faskine i haven ved den røde ejendom.
På Uglevej er kanterne afrettet i begge sider af vejen., og der er lagt ny asfalt på bakken.

Haveaffald

Kommunen betragter ikke grene/kvas som affald og har derfor ikke lovhjemmel til at skride ind over for grundejere, herunder medlemmer af Grundejerforeninger, der ikke kører deres grene og kvas væk.
Ifølge Beredskabschefen har de heller ikke lovhjemmel til, at udstede evt. påbud omkring fjernelse af grenbunker.
Kommunen kan derfor kun opfordre til, at grundejerne bortskaffer grenaffald via kommunens genbrugsstationer eller i forbindelse med årets indsamlinger af storskrald. Læs mere

Fibernet

Fibia har siden 2018 udrullet fibernet i det nordlige Odsherred, herunder i grundejerforeningens område.

Udsigt til Nyrup Bugt