Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Grundejerforeningen Nyrup Udlodder afholder sin ordinære generalforsamling lørdag den 18. maj 2024, kl 10:00 på Det Vilde Køkken i Klint.

Tilmelding pr e-mail til nyrupudlodderkasse@outlook.dk med angivelse af adresse og antal deltagere.

Se dagsorden, regnskaber og budget på siden ´generalforsamlinger´.
Se siden med generalforsamlinger.

Hurtig nødreparation af Udlodden før større renovering

Udlodden er desværre i meget dårlig tilstand efter den usædvanligt våde og frostramte vinter. Det samme har været tilfældet for den del af Udlodden, der hører under Grundejerforeningen Skippergården. Vi har nu aftalt med Skippergårdens formand, at de indhenter tilbud på en gennemgribende renovering af hele Udlodden hos deres vejleverandør, mens vi gør det samme hos vores. Når disse tilbud er i hus, vil vi tage stilling til, om vi skal lave en sådan fælles, gennemgribende renovering af hele Udlodden.
Men på grund af de allerede meget store huller, vil vi dog hurtigst muligt gennemføre en nødreparation, så den er nogenlunde at køre på, mens vi venter på tilbuddene.