Meddelelser

GENERALFORSAMLING 2020
afholdes lørdag den 9. maj 2020 kl. 10.00.
Se siden om generalforsamling.

Haveaffald

Kommunen betragter ikke grene/kvas som affald og har derfor ikke lovhjemmel til at skride ind over for grundejere, herunder medlemmer af Grundejerforeninger, der ikke kører deres grene og kvas væk. Ifølge Beredskabschefen har de heller ikke lovhjemmel til, at udstede evt. påbud omkring fjernelse af grenbunker.
Kommunen kan derfor kun opfordre til, at grundejerne bortskaffer grenaffald via kommunens genbrugsstationer eller i forbindelse med årets indsamlinger af storskrald. Læs mere

Udsigt til Nyrup Bugt